Bezoek Site

REACH Club(2009)

Het synergisme tussen plasticconvertors onder supervisie van deskundigen van REACh kan bijzonder voordelig zijn, zeker als we overwegen dat de industrie behoefte heeft aan mensen die behoorlijk zijn opgeleid in REACH en ervoor kunnen zorgen dat hun bedrijf deze regeling naleeft.

De REACH Club biedt iedereen, die geinteresseerd is in REACH en de impact die REACH heeft op de Plastic Industrie, netwerk kansen aan. De REACH Club is een gemeenschap van plastic deskundingen, die mensen met verantwoordelijkheden gerelateerd aan het toepassen van REACH in hun bedrijf en met grondige kennis van de EU wetgeving, samenbrengt.

project: